درباره ما | 4 Architecture Studio

درباره ما

درباره ما

 

 

استوديو طراحي شماره چهار يك استوديو جوان طراحي به حساب مي آيد كه در سال ٢٠١٤ در زمينه طراحي تاسيس شد. طراحي معماري و معماري داخلي ، منظر ، مبلمان و هر آنچه در ارتباط با طراحي باشد در اين استوديو انجام ميشود. نام گروه ٤ از همكاري ٤ دوست در خانه اي با پلاك ٤ در سال ٢٠١٤ به وجود آمده است. با تيم حرفه اي و آزموده در زمينه طراحي هاي خاص و نوآورانه و اجرا با به روزترين تكنولوژي ها و بازتعريف معماري بومي هر منطقه كار خود را پيش ميبرند.
٤ معتقد است كه دوره ي امروز دوره ي داشتن سبك خاص در طراحي نمي باشد و طراح بايد استراتژيست باشد . به اين معنا كه طراح بر اساس المان ها و داده هاي پروژه و كارفرما استراتژي مناسب براي پروژه انتخاب ميگردد .
Call
Direction