مجتمع جنگلی رامسر · 4 Architecture Studio

مجتمع جنگلی رامسر

گروه بندی: معماری

مکان:ایران_مازندران_رامسر

معمار:حسین زین آغاجی_ یوسف صالحی_کسری شفیعی زاده_آیدین وسکاه _محمد صادق افشار طاهری

تیم طراحی:یاسمن غفاری_میلاد مساوات_شقایق موسوی_تینا استاد آقا نظری_موژان فکری

تاریخ:1396

مساحت زمین:800 متر مربع

مساحت ساخت:3600 متر مربع

کارفرما: آقای امیر حسین خانی

Call
Direction