مسابقه خانه دولچه ویتا

Dolchevita house Interior Competition, مسابقه طراحی داخلی خانه دولچه ویتا

[vc_row center=”no” cth_layout=”portfolio_style7_wrap” autowidth=”no” gallery_images=”2792,2794,2795,2796,2797,2798,2799,2800,2801,2802,2803″][vc_column][monolit_post_title el_class=”section-title”][vc_column_text][monolit_separator]

مسابقه طراحی داخلی خانه دولچه ویتا

مسابقه خانه دولچه ویتا مسابقه ای بود که برای طراحی یک خانه در یک جعبه 20*7*7 بدون هیچ پیش فرض خاصی برای آن شروع گردید. مسئله مورد نظر ما در این پروژه نگاهی انتقادی به نحوه ی زندگی انسان امروزی و خانه هایی که این انسان در آن زندگی می کند بود. انسان امروزی پا در زمین و سر در آسمان دارد. کالا زدگی و تنوعگرایی در او حکم فرمایی می کند. نوع دیالوگ او با محیط به سمت سادگی و شفافیت پیش می رود و هرگونه ابهامی در داده های فضایی برای او خسته کننده می نماید. با بررسی این موارد به دنبال فضایی سازگار با این خصوصیات شدیم. شاپینگ مال ها فضا هایی هستند که به فضای مورد نظر نزدیکی زیادی دارند. در این فضا تمامی نیازهای انسان امروزی به سرعت و به آسانی برطرف می گردد. دستورالعملی برای او تعریف نمی کند و از همه مهمتر همه چیز شفاف و خوانا ست. ویترین ها وsign  ها فهم فضا و حرکت را سرعت می بخشند.

خانه ای که طراحی کردیم  به مثابه یک shopping mall house است. تمامی جداره ها خبر از کاربری داخل خود می دهند و به جای در هم تنیدگی کاملا جدا و هر کاربری شخصیت خودش را دارد. به بیان دیگر ، آیکون هر فضا که مشخصه آن است از بیرون آن فضا نمایان است و افراد و فعالیتهای آنها نیز به جداره هدایت شده تا با شفافیت خانه اضافه کند. فضای سبز نیز به عنوان قالب اصلی و زمینه طرح  در جای جای این خانه وجود دارد

 

4 Architecture Studio

Check our new Projects on Instagram

 

[/vc_column_text][portfolio_nav][/vc_column][/vc_row]