مسابقه طراحی پارک وی

Parkway Bridge Proposal Competition, مسابقه طراحی پارک وی , معماری

[vc_row center=”no” cth_layout=”portfolio_style7_wrap” autowidth=”no” gallery_images=”2776,2778,2779,2780,2781,2782,2783″][vc_column][monolit_post_title el_class=”section-title”][vc_column_text][monolit_separator]

مسابقه معماری طراحی پل پارک وی

 

سوال مسابقه طراحی Installation برای زیر پل پارک وی که در یک نقطه ی مهم شهر تهران قرار دارد بود. پل پارک وی یک پل بسیار پر رفت و آمد که محل تلاقی 3 شریان مهم شهری به یکدیگر است قرار دارد. تصمیم گرفتیم این installation را برای معرفی بهتر تهران قدیم و جدید و آینده اختصاص دهیم. برای تحقق این موضوع از دست آورد های خود در “مسابقه پیشنهادی برای بازیابی پیاده ها در شهر” استفاده و به تکمیل آن پرداختیم. ایده ای به نام “شهر فرنگ” را برای پیشبرد ایده ی اصلی به آن اضافه کردیم” شهر فرنگ نام دستگاهی بوده است که در زمانهای قدیم، در کوچه بازار با استفاده از نمایش تصاویری در آن به نقل داستانهای مختلفی می پرداختند.” ما با اندکی تغییر در شکل و کاربری آن آنرا باز تعریف نمودیم.  فضای طراحی شده به گذر افراد واکنش نشان داده و با توجه با قد آنها تغییر شکل می دهد و داستانی از شهر برایشان نقل می کند. این داستان ها می توانند در مراسم ها و روزهای خاص سال تغییر کنند و انسان را از حال و هوای شلوغ شهر به دور کنند. بهانه ای شوند براش ماندن و خاطره ساختن

Parkway Bridge Design

4 Architecture Studio

Check our new Projects on Instagram

[/vc_column_text][portfolio_nav][/vc_column][/vc_row]