مسابقه پیشنهادی برای عودلاجان

Proposal for Oudlajan Competition, مسابقه پیشنهادی برای عودلاجان

[vc_row center=”no” cth_layout=”portfolio_style7_wrap” autowidth=”no” gallery_images=”2811,2812,2813″][vc_column][monolit_post_title el_class=”section-title”][vc_column_text][monolit_separator]

مسابقه پیشنهادی برای عودلاجان

عودلاجان قدیمی ترین محله ی تهران بوده که امروزه به فضایی متروکه و خرابه مبدل گشته است. دور تا دور آن را بازار تهران احاطه شده است .احاطه شدن محله توسط بازار و خیابان های تجاری باعث از بین رفتن ارتباط عودلاجان با مناطق شهری و مسکونی شده است. این گسست  به کم رونق شدن آن منجر شده و اکثر ساکنین، آن را ترک کرده اند. این هجرت باعث ایجاد نا امنی شده که به نظر میرسد مهمترین عامل مشکلات حال حاضر است. ما در این طرح پیشنهادی، بر آنیم که با ایجاد تعامل بین بازار و عودلاجان همچنین توسعه ی ارتباط با محیط پیرامون محله به بهبود وضع موجود پرداخته و سر زندگی و شادابی را به آن بازگردانیم به این امید که مردم را به این محله بازگردانیم.

در مسابقه پیشنهادی برای عودلاجان به این منظور دو هدف کلی برای طراحی در نظر گرفتیم. نخست آن که اجازه نفوذ بازار به محله را بدهیم تا فضا به وسیله ی مردم احیا گردد. دوم آن که با حفظ بافت سنتی این ناحیه به ماده زدایی و کاهش تراکم توده بپردازیم تا فضاهای شهری و عمومی قنی ایجاد گردد. در پی طراحی نمونه ای برای فضاهای عمومی و بازار، با این رویکرد که کمترین دخل و تصرف را در بافت قدیمی به وجود آوریم و با حفظ ارزشهای موجود سایت امتیازاتی بر آن بیفزاییم، شروع به طراحی کردیم. به نظر میرسد برخی نقش و نگارها که بر دیوار نقش بسته است  یا بعضی ساختمان ها پیام آور تاریخی کهن است که با از بین رفتن هویت و شخصیت سازی های جدید تبر بر ریشه ی تاریخ عودلاجان خواهد زد. همچنین با از بین بردن الگو ها ، حس تعلق را در ساکنان سابق عودلاجان  از بین برده و نمیتوان امیدی به بازگشت آنان  و آبادی محله داشت رویکرد ما طراحی فضا های عمومی با امتداد بصری  و طراحی شفاف که نشان دهنده ی اصل و هویت محله باشد است . همچنین تمام المانهای اضافه شده، یا جلوه گر هویت محله و یا بر گرفته از وضع موجود است . ایده اصلی طراحی تبدیل دیوار های قدیمی و جداره های به جا مانده که حاوی ارزش است، به نمایشگاه یا موزه ای برای بازدید و شناخت گذشته ی محله است. سپس برای پاسخگویی به تصمیمی که در برنامه ذکر شد بر آن شدیم که این نمایشگاه از یک جداره (قاب) به یک فضا ،که کاربری بازار میگیرند تبدیل گردد که چند پیامد به دنبال خواهد داشت. 1)سالم نگه داشتن و حفظ جداره ها و در پی آن ارزش نهادن به هویت و حس تعلق ساکنان. 2)تعامل سازنده بین بازار و نمایشگاه به رونق بازار و از سویی افزایش بازدید کنندگان نمایشگاه منتج می گردد. 3)حس لامسه احساسی است که موجب تکامل تجربه ی ما از جهان می گردد. ادراک بصری به تنهایی به درک کاملی از موضوع منتهی نمی شود و این ارزش در توانایی نزدیک شدن به دیواره ها با تبدیل جداره به فضا ایجاد شده است.

4 Architecture Studio

Check our new Projects on Instagram

 

[/vc_column_text][portfolio_nav][/vc_column][/vc_row]