بیمارستان امام حسین (ع)

پاویون پزشکی بیمارستان امام حسین

دکوراسیون داخلی

پروژه بیمارستان امام حسین

پاویون پزشکی بیمارستان امام حسین.

معمار:(استودیو معماری شماره چهار)

محمد صادق افشار طاهری_ یوسف صالحی_کسری شفیعی زاده .

موقعیت:تهران_خیابان مدنی_بیمارستان امام حسین

مساحت:۱۵۰ متر مربع

شرکت مشاور: استودیو معماری شماره چهار

تاریخ:شهریور ۱۳۹۷