خانه خوانسار‎

خانه خوانسار‎ 

 طراحی داخلی

معرفی پروژه

تیم طراحی:موژان فکری_محمد صادق افشار_مهسا فرشادی کیا_تینا استاد آقانظری
نوع پروژه:بازسازی
تاریخ: دی۱۳۹۵
آدرس پروژه طراحی مسکونی :ایران_اصفهان_خوانسار
معمارمساحت:۱۲۰ متر مربع

.

Project Photos On Instagram

Photos On Facebook

Project Photos On linkedin

خانه خوانسار‎

خوانسار‎ کارفرمای پروژه طراحی مسکونی درخواست داشتن محیطی جالب و شاداب داشت. مهمترین مسئله برای او دو فرزند کوچکش بودند که میخواست فضای بازی و اتاق تلویزیون برای آنها ایجاد کند. اما در عین حال می خواستند فضای باز برای میهمان ها و نشیمن خصوصی خود داشته باشند. این تنوع در کاربری ها در یک خانه به مساحت 120 متر امکان پذیر نبود. بر آن شدیم تا با ایجاد دیوارهای متحرک فضاهای چند عملکردی ایجاد کنیم . تا فضا ها در شرایط مختلف کارکرد های نیازهای کارفرما را برطرف کند. تمامی حالت های دیوارها طوری طراحی شده که حالتی مطلوب و کامل باشند