خدمات استودیو

درباره ما

افتخارات

پروژه ها

دانشنامه

تماس

با خدمات ما بیشتر آشنا شوید

متن بزودی وارد خواهد شد.متن بزودی وارد خواهد شد.متن بزودی وارد خواهد شد.متن بزودی وارد خواهد شد.متن بزودی وارد خواهد شد.متن بزودی وارد خواهد شد.متن بزودی وارد خواهد شد.متن بزودی وارد خواهد شد.متن بزودی وارد خواهد شد.متن بزودی وارد خواهد شد.متن بزودی وارد خواهد شد.متن بزودی وارد خواهد شد.متن بزودی وارد خواهد شد.متن بزودی وارد خواهد شد.متن بزودی وارد خواهد شد.متن بزودی وارد خواهد شد.متن بزودی وارد خواهد شد.متن بزودی وارد خواهد شد.متن بزودی وارد خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره برای طراحی معماری داخلی کلیک کنید!

بیش از 40 پروژه معماری، معماری داخلی و بازسازی موفق

آشنایی بیشتر با 4

استوديو معماری شماره چهار يک استوديو جوان طراحي به حساب می‌آيد كه در سال ٢٠١٦ در زمينه طراحی تاسيس شد. طراحی معماری و معماری داخلی، منظر، مبلمان و هر آنچه در ارتباط با آن باشد در اين استوديو انجام میشود. نام گروه ٤ از همكاری ٤ دوست در خانه‌ای با پلاك ٤ به وجود آمده است. محمد يوسف صالحی، كسری شفيعی‌زاده و محمد صادق افشار طاهری موسسان و مدیران حال حاظر استوديو معماری شماره چهار هستند كه با تيم حرفه‌ای و آزموده در زمينه طراح‌‌های خاص و نوآورانه و اجرا با به روزترين تكنولوژی‌ها و بازتعريف معماری بومی هر منطقه كار خود را پيش می‌برند. استوديو معماری شماره چهار معتقد است كه دوره‌ی امروز دوره‌ی داشتن سبك خاص در طراحي نمی‌باشد و طراح بايد استراتژيست باشد. به اين معنا كه طراح بر اساس المان‌ها و داده‌های پروژه و كارفرما استراتژی مناسب براي پروژه انتخاب می‌گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره برای طراحی معماری داخلی کلیک کنید!

برخی از افتخارات کسب شده