درباره ما

افتخارات

پروژه ها

دانشنامه

تماس

داروخانه جهانشهر
معماری داخلی

معرفی پروژه

موقعیت: ایران، کرج، جهانشهر

کاربری: تجاری خدماتی

دفتر معماری: استودیو معماری شماره چهار

سرپرست طراحی:  محمد یوسف صالحی، محمد صادق افشار طاهری، کسری شفیعی زاده

تیم طراحی: آرزو حکمت، بردیا شفیعی زاده

گرافیک: آرزو حکمت

عکاس: پیمان امیرغیاثوند

کارفرما: دکتر وزیری

تاسیسات: مهندس محمد بزرگ نیا

تاریخ شروع و اتمام طراحی: تابستان 1400

اجرا: زمستان 1401

مساحت ساخته شده: 490 متر مربع

پلان ها و مدارک پروژه

تصاویر قبل و بعد

مشاهده پروژه در اینستاگرام

پروژه های مشابه