موقعیت فعلی شما:

رستوران لامنسا

معماری داخلی

معرفی پروژه

موقعیت: ایران، تهران، ولیعصر
کاربری: تجاری خدماتی
دفتر معماری: استودیو معماری شماره چهار
سرپرست طراحی: محمد یوسف صالحی، محمد صادق افشار طاهری، کسری شفیعی زاده
تیم طراحی: آرش فقیهی، بردیا شفیعی زاده، آرزو حکمت
گرافیست: محیا عموئی، درنیک محمودی
کارفرما: آقای مونسی
تاریخ شروع و اتمام طراحی: تابستان 1400
مساحت ساخته شده: 220 متر مربع

پلان ها و مدارک پروژه

قبل و بعد