رستوران هانی اکسپرس

رستوران هانی اکسپرس

دکوراسیون داخلی

رستوران هانی کسپرس

مکان: سینما آزادی تهران

گروه طراحی: محمد یوسف صالحی، کسری شفیعی زاده، حسین زین آغاجی

شرکت مشاور: استودیو معماری شماره چهار

تاریخ: اردیبهشت ۹۶