سالن زیبایی شکرنیا

سالن زیبایی شکرنیا

پروژه های معماری داخلی

سالن زیبایی شکرنیا

موقعیتتهران- سعادت آباد-سرو غربی-ساختمان سرو-پلاک 47-طبفه 6

دفتر معماری: استودیو معماری ۴

سرپرست طراحی: کسری شفیعی زاده ، حسین زین آغاجی، یوسف صالحی، آیدین وس کاه

گرافیست: تینا استاد آقا نظری ، نگار نبوی طباطبایی ، آیدا افصحی

تاریخ شروع و اتمام طراحی : ۲۰/۵/۹۵ الی ۵/۶/۹۵

تاریخ شروع واتمام اجرا : ۷/۶/۹۵ الی ۲۵/۷/۹۵

مساحت: ۸۸ متر

نوع ساختمان: اداری

کارفرما: خانم مهسا شکرنیا

بودجه: ۱۰۷ میلیون تومان

 اجرا: استودیو معماری شماره ۴

مدیر اجرایی پروژه : یوسف صالحی

عکاس: هامون مقدّم

سالن زیبایی شکرنیا

زیبایی صفتی است که به سالن های آرایشی معنا می بخشد؛از سوی دیگر رابطه ناگسستنی مد و زیبایی ما را با مفهوم مد در سالن های آرایشی مواجه می سازد. مدها الگوهای فرهنگی ای هستند که توسط بخشی از جامعه پذیرفته می شوند و دارای یک دوره‏ى زمانی نسبتا کوتاه اند، سپس فراموش می شوند.  گستردگی مد و متغیر بودن آن ما را بر مد زدایی و سادگی در این پروژه ره نمود شد. تصمیم گرفتیم با ایجاد زمینه ای مناسب , خود مشتریان مد را در آرایشگاه بیاورند و پروژه همواره بروز و به وادی بی زمانی وارد گردد.

سالن زیبایی شكرنیا ،مركز ارایه خدمات آرایشی و بهداشتی برای بانوان می باشد. این پروژه در ساختمانی با سازه فلزی در خیابان سعادت آباد واقع شده است. كاربری سابق این واحد، اداری با فضاها و عملكرد های مغشوش و بی ارتباط با موضوع آرایشگاه به نظر میرسید. خواسته ی كارفرما داشتن فضایی لوكس در عین حال لطیف و با حداكثر فضای خدمات در مساحت 88 متر مربع  بود.

ایجاد فضاهای مجزا برای كاربری های متفاوت در عین یكپارچگی در كالبد جعبه هایی با دو رنگ متفاوت به منظور تفکیک فضاهای كثیف و تمیز از یكدیگر و ایجاد فضاهای نیمه بسته و بسته تا فضاها از لحاظ بویایی و صوتی برای یكدیگر مزاحمت ایجاد نكنند ، به عنوان مثال قسمت اصلاح مو و لاك ناخن در فضای بژ و كف یكپارچه اپوكسی است برای نظافت آسانتر و بهتر. ولی قسمت آرایش ،چسباندن ناخن ، منشی و انتظار که محدوده تمیز محسوب می شود در بخش سفید قرار گرفته است.  كاربر میتواند به بعضی از این جعبه ها وارد شود ولی بعضی از آنها تنها از پروژه عبور می كنند.

گستردگی فضا این امكان را به مشتریان میدهد تا حس حضور در یك سالن مد (catwalk) كوتاه و خصوصی را تجربه كنند . رنگ بژ محیط به عنوان یکی از رنگهای لوکس ایرانی برای جداسازی فضا ها و پیش برد ایده پروژه انتخاب گردید.