سردر مجتمع فولاد بوتیای

 سردر مجتمع فولاد بوتیای

مسابقه معماری

معرفی پروژه

سابقه سردرب مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان 1395
کرمان_ایران
استودیو معماری شماره چهار
معمار:حسین زین آغاجی_کسری شفیعی زاده_محمد یوسف صالحی_محمد صادق افشار طاهری_محمد ابراهیم تاجیک
تیم طراحی:فرناز خیام_موژان فکری_رضا مهجوری_میلاد مساوات_نگار صادقی_پگاه رحیمی پاک_مهسا فرشادی کیا