طلا فروشی

طلافروشی

دکوراسیون داخلی

طلا فروشی

معمار: محمد یوسف صالحی. کسری شفیعی زاده. محمد صادق افشار طاهری

تیم طراحی: میلاد مساوات. شقایق موسوی. سارا بستانچی. یاسمن غفاری

مساحت: ۶۰متر مربع

تاریخ: دی 1397