مجتمع جنگلی رامسر

مجتمع جنگلی رامسر

پروژه های معماری

معرفی پروژه

نام پروژه:مجتمع جنگلی رامسر

نوع ساختمان:مسکونی

آدرس:ایران_مازندران_رامسر

حسین زین آغاجی،محمد یوسف صالحی،کسری شفیعی زاده،آیدین وسکاه

تیم طراحی:تینا استاد آقا نظری، یاسمن غفاری، میلاد مساوات، موژان فکری

مساحت زمین: ۸۰۰ متر مربع

مساحت ساخت: ۳۶۰۰ متر مربع

تاریخ:فروردین۱۳۹۶

معمار: استودیو معماری شماره چهار