تیم ما

معماران

محمد یوسف صالحی

محمد یوسف صالحی

معمار، بنیان گذار
کسری شفیعی زاده

کسری شفیعی زاده

معمار، بنیان گذار
محمد صادق افشار طاهری

محمد صادق افشار طاهری

معمار، بنیان گذار

تیم

شمس الدین غراوی

شمس الدین غراوی

مدیر پروژه
بردیا شفیعی زاده

بردیا شفیعی زاده

تیم طراحی /سرپرست کارگاه
امیررضا قاضی

امیررضا قاضی

مدیر پروژه
آرزو حکمت

آرزو حکمت

تیم طراحی / گرافیک
آرش فقیهی

آرش فقیهی

تیم طراحی/ تحقیق و مبانی نظری
محیا عموئی

محیا عموئی

تیم طراحی

همکاران پیشین

حسین زین آقاجی- مدیر و بنیان گذار (2016-2018)

آیدین وسکاه- مدیر (2016-2016)

آذین ساوه درودی- تیم طراحی و طراح فاز دو (2018-2020)

ایمان اسلامی- تیم طراحی (2019-2020)

فرشید نصر آزادانی-تیم طراحی و گرافیک (2017-2020)

هلیا مرادزاده- تیم طراحی (2019-2020)

شیوا غفاری- تیم طراحی (2019-2020)

میلاد مساوات- تیم طراحی (2016-2019)

سارا بستانچی-تیم طراحی (2016-2019)

یاسمن غفاری-تیم طراحی (2017-2018)

شقایق موسوی-تیم طراحی (2016-2018)

موژان فکری- تیم طراحی و گرافیک (2016) و (2019)

نیکان حامد انسانیت-تیم طراحی (2016-2019)

رعنا سیاقی-تیم طراحی (2018)

مهسا فرشادی کیا-تیم طراحی (2017-2018)

بردیا شفیعی زاده-تیم طراحی(2017-2018)

تینا استاد آقا نظری- تیم طراحی(2016-2017)

فرناز خیام- تیم طراحی و فاز دو(2016)

نگار صادقی-تیم طراحی(2016)

رضا مهجوری- تیم طراحی(2016)

پگاه رحیمی پاک- تیم طراحی(2016)

آیدا افصحی- تیم طراحی و گرافیک (2016)