موقعیت فعلی شما:

معماران

6
محمد یوسف صالحی معمار، بنیان گذار
Kasra ShafieeZadeh, کسری شفیعی زاده
کسری شفیعی زاده معمار، بنیان گذار
7
محمد صادق افشار طاهری معمار، بنیان گذار

اعضای تیم

001
شمس الدین غراوی مدیر پروژه
22
بردیا شفیعی زاده تیم طراحی /سرپرست کارگاه
225
محیا عموئی تیم طراحی
24
آرزو حکمت تیم طراحی / گرافیک
23
آرش فقیهی تيم طراحي / تحقيق مباني نظري
درنیک محمودی
درنیک محمودی تیم طراحی
سحر دهقان پور
سحر دهقان پور تیم طراحی
علی شریف پور
علی شریف پور تیم طراحی / ویژوال آرتیست
0 copy
محمد اسماعیلی مدیر پروژه
درنیک محمودی تیم طراحی
سحر دهقان پور تیم طراحی
علی شریف پور تیم طراحی / ویژوال آرتیست

همکاران پیشین

حسین زین آقاجی- مدیر و بنیان گذار (۲۰۱۶-۲۰۱۸)

آیدین وسکاه- مدیر (۲۰۱۶-۲۰۱۶)

آذین ساوه درودی- تیم طراحی و طراح فاز دو (۲۰۱۸-۲۰۲۰)

ایمان اسلامی- تیم طراحی (۲۰۱۹-۲۰۲۰)

فرشید نصر آزادانی-تیم طراحی و گرافیک (۲۰۱۷-۲۰۲۰)

هلیا مرادزاده- تیم طراحی (۲۰۱۹-۲۰۲۰)

شیوا غفاری- تیم طراحی (۲۰۱۹-۲۰۲۰)

میلاد مساوات- تیم طراحی (۲۰۱۶-۲۰۱۹)

سارا بستانچی-تیم طراحی (۲۰۱۶-۲۰۱۹)

یاسمن غفاری-تیم طراحی (۲۰۱۷-۲۰۱۸)

شقایق موسوی-تیم طراحی (۲۰۱۶-۲۰۱۸)

موژان فکری- تیم طراحی و گرافیک (۲۰۱۶) و (۲۰۱۹)

رعنا سیاقی-تیم طراحی (۲۰۱۸)

مهسا فرشادی کیا-تیم طراحی (۲۰۱۷-۲۰۱۸)

بردیا شفیعی زاده-تیم طراحی(۲۰۱۷-۲۰۱۸)

تینا استاد آقا نظری- تیم طراحی(۲۰۱۶-۲۰۱۷)

فرناز خیام- تیم طراحی و فاز دو(۲۰۱۶)

نگار صادقی-تیم طراحی(۲۰۱۶)

رضا مهجوری- تیم طراحی(۲۰۱۶)

پگاه رحیمی پاک- تیم طراحی(۲۰۱۶)

آیدا افصحی- تیم طراحی و گرافیک (۲۰۱۶)

امیر رضا قاضی – مدیر پروژه (۲۰۱۹-۲۰۲۰)