ویلای متل قو

ویلای متل قو

پروژه های معماری

معرفی پروژه

‎معمار: محمد صادق افشار طاهری. کسری شفیعی زاده. محمد یوسف صالحی

‎طراحی کانسپت: موژان فکری، آرش فقیهی، سارا مالکی، مریم الماسی، بردیا شفیعی زاده

‎موقعیت: مازندران، متل قو

‎مساحت زمین: 540 متر مربع

‎زیربنا: 350 متر مربع

‎کارفرما: آقای حسین پاکدل

‎تاریخ طراحی: پاییز 1399

‎طراحی: استودیو معماری شماره چهار