درباره ما

افتخارات

پروژه ها

دانشنامه

تماس

دسترسی سریع پروژه

ویلای پرتابل

پروژه های معماری

معرفی پروژه

موقعیت: ایران، تهران، فشم

کاربری: ویلایی

دفتر معماری: استودیو معماری شماره چهار

سرپرست طراحی: محمد یوسف صالحی، محمد صادق افشار طاهری، کسری شفیعی زاده

تیم طراحی: ثمین حیدری، میلاد مساوات، فرشید نصر آزادانی، آذین ساوه دورودی

کارفرما: آقای مجید خلیلی

مهندس یا مشاور عمران / سازه: مهندس محمد زمان، مهندس ایمان حضرتی

مهندس یا مشاور تاسیسات: مهندس بزرگ نیا

تاریخ شروع و اتمام طراحی: فروردین 1398

مساحت: 1300 مترمربع

مساحت ساخته شده: 280 مترمربع

مشاهده پروژه در اینستاگرام

پروژه های مشابه

دسترسی سریع پروژه