ویلا رودهن

ویلای رودهن

پروژه های معماری

معرفی پروژه

نام پروژه:ویلا رودهن

نوع ساختمان:ویلا

معمار: حسین زین آغاجی، محمد یوسف صالحی، کسری شفیعی زاده، محمد صادق افشار طاهری

تیم طراحی: یاسمن غفاری، میلاد مساوات، سارا بستانچی، ویدا جنوی، مهسا فرشادی کیا

مساحت زمین: ۹۸۰ متر مربع

مساحت ساخت: ۱۴۰۰ متر مربع

تاسیسات الکتریکی ومکانیکی: مهندس بزرگنیا

سازه: مهندس حضرتی

دیتیل اجرایی : مهندس خواجویی

معمار: استودیو معماری شماره چهار

تاریخ: تیر ۱۳۹۶