پروژه همنشین

همنشین

پروژه های معماری

معرفی پروژه

نام پروژه:همنشین

نوع ساختمان:ویلایی

آدرس:ایران.دماوند

محمد یوسف صالحی_کسری شفیعی زاده_محمد صادق افشار طاهری

تیم طراحی: میلاد مساوات_شقایق موسوی_سارا بستانچی

مساحت :۵۰ متر مربع

تاریخ:۱۳۹۶

معمار:(استودیو معماری شماره چهار)