پروژه وُثاق

پروژه وُثاق

پروژه های معماری

معرفی پروژه

آن شعاع آفتاب اندر وثاق
قرص او اندر سپهر چهارطاق
مولوی

وضعیت: اجرا و طراحی دیتیل های اجرایی

طراحی و مدیریت پروژه: استودیو معماری شماره چهار

معمار: محمد صادق افشار طاهری. کسری شفیعی زاده. محمد یوسف صالحی,

طراحی کانسپت: آذین ساوه درودی، سارا مالکی، مریم الماسی، ایمان اسلامی، بردیا شفیعی زاده

طراحی سازه: مهندس ایمان حضرتی

مهندس تاسیسات: مهندس بزرگنیا

شروع اجرا: تابستان 1399

موقعیت:استان گلستان، گنبد کاووس

مساحت زمین: 360 متر مربع

زیربنا: 216 متر مربع

کارفرما: آقای عباس کاشانیان

تاریخ طراحی: بهار 1399

مجری: استودیو معماری شماره چهار