موقعیت فعلی شما:

پروژه وُثاق

پروژه معماری

معرفی پروژه

موقعیت: ایران،گلستان،گنبد کاووس

کاربری: مسکونی

دفتر معماری: استودیو معماری شماره چهار

سرپرست طراحی: محمد یوسف صالحی، محمد صادق افشار طاهری، کسری شفیعی زاده

تیم طراحی: آذین ساوه درودی، سارا مالکی، مریم الماسی، ایمان اسلامی، بردیا شفیعی زاده،آرزو حکمت

کارفرما: آقای عباس کاشانیان

اجرا: استودیو معماری شماره چهار

مهندسیا مشاور عمران سازه: ایمان حضرتی

مهندس یا مشاور تاسیسات: مهندس پوررمضانیان

تاریخ شروع و اتمام طراحی: بهار 1399

مساحت زمین: 216متر مربع

مساحت ساخته شده: 360متر مربع