موقعیت فعلی شما:

پروژه وُثاق

پروژه معماری

معرفی پروژه

آن شعاع آفتاب اندر وثاق
قرص او اندر سپهر چهارطاق
مولوی

وضعیت: اجرا و طراحی دیتیل های اجرایی

طراحی و مدیریت پروژه: استودیو معماری شماره چهار

معمار: محمد صادق افشار طاهری. کسری شفیعی زاده. محمد یوسف صالحی,

طراحی کانسپت: آذین ساوه درودی، سارا مالکی، مریم الماسی، ایمان اسلامی، بردیا شفیعی زاده

طراحی سازه: مهندس ایمان حضرتی

مهندس تاسیسات: مهندس بزرگنیا

شروع اجرا: تابستان ۱۳۹۹

موقعیت:استان گلستان، گنبد کاووس

مساحت زمین: ۳۶۰ متر مربع

زیربنا: ۲۱۶ متر مربع

کارفرما: آقای عباس کاشانیان

تاریخ طراحی: بهار ۱۳۹۹

مجری: استودیو معماری شماره چهار