موقعیت فعلی شما:

پروژه گلها

پروژه های معماری

معرفی پروژه

موقعیت: ایران، تهران، لواسان

کاربری: ویلایی

دفتر معماری: استودیو معماری شماره چهار

سرپرست طراحی: محمد یوسف صالحی، محمد صادق افشار طاهری، کسری شفیعی زاده

تیم طراحی: آرزو حکمت،
آذین ساوه درودی

تاریخ شروع و اتمام طراحی: 1398

مساحت ساخته شده: 800متر مربع