کارخانه ۷۷

کارخانه 77

پروژه های معماری

معرفی پروژه


وضعیت: رو به اتمام

معمار: محمد یوسف صالحی,محمد صادق افشار طاهری.کسری شفیعی زاده

طراح: سارا بستانچی

ارائه: میلاد مساوات،فرشید نصر آزادانی

موقعیت: ایران،تهران،شهرک صنعتی قرچک

مساحت: ۶۰۰ متر مربع

کارفرما: وحید سرافرازی

مجری: وحید سرافرازی

تاریخ طراحی: ۱۳۹۸

مجری: استودیو معماری شماره چهار