کومه معدن پارس

کومه معدن پارس

دکوراسیون داخلی

کومه معدن پارس

معمار:استودیو معماری شماره چهار
محمد یوسف صالحی، محمد صادق افشار طاهری، کسری شفیعی زاده

موقعیت:تهران_شهرک غرب

مساحت :۱۱۰۰ متر مربع

تاریخ: مرداد 1397