‎پروژه بلاژیو

بلاژیو

پروژه های معماری

معرفی پروژه

وضعیت: طراحی دیتیل های اجرایی

‎طراحی و مدیریت پروژه: استودیو معماری شماره چهار

‎معمار: کسری شفیعی زاده. محمد یوسف صالحی. محمد صادق افشار طاهری

گروه طراحی: سارا مالکی، مریم الماسی

‎طراحی کانسپت: آذین ساوه درودی، ایمان اسلامی، بردیا شفیعی زاده

‎مساحت زمین: ۶۵۶ متر مربع

‎زیربنا: ۵۶۷۷ متر مربع

‎تاریخ طراحی: تابستان ۱۳۹۹

‎موقعیت:تهران، اندرزگو