راهنمای جامع طراحی پست مدرن

طراحی پست مدرن یکی از بحث‌برانگیزترین انواع طراحی در این دهه است. این سبک طراحی داخلی طرفداران زیادی دارد. طراحی به سبک پست مدرن به یکی از ترندهای طراحی در سال‌های اخیر تبدیل شده است. آن‌چه که این سبک را تبدیل به یکی از سبک‌های متمایز می‌کند، وجود مفاهیمی مثل آزادی خلاقانه، خودآگاهی و شکستن […]