اصول و نمونه‌های طراحی داروخانه مدرن

طراحی داروخانه از جمله عواملی است که در جذب مشتری و افزایش درآمدزایی آن موثر است. داروخانه‌ها جزو مکان‌های بهداشتی و بسیار پر رفت و آمد هستند که باید بر اساس اصول و قواعد مشخصی طراحی شوند. در غیر این صورت امکان استفاده بهینه از فضا کاهش پیدا می‌کند که نتیجه آن عدم پاسخ‌گویی صحیح […]