طراحی باشگاه ورزشی خانگی

استفاده از آینه در طراحی باشگاه ورزشی خانگی بسیار مهم است.

شاید تصور کنید که طراحی باشگاه ورزشی خانگی تنها برای فضاهای بزرگ کارآمد است. در صورتی که امروزه برای تمامی فضاها با هر ابعادی، اصول طراحی و استانداردهای متفاوتی وجود دارد که استفاده از آن محیط را لذت بخش‌تر می‌کند. باشگاه خانگی برای رفاه و سلامت افراد داخل خانه طراحی می‌شود و باید از نور، […]