مسابقه هفت شهر عشق

هفت شهر عشق

مسابقه پل زندگی

معرفی پروژه

مسابقه پل زندگی

استودیو معماری شماره چهار

•گروه طراحی: نگار نبوی طباطبایی.سارا مالکی, محمد صادق افشار طاهری, کسری شفیعی زاده, محمد یوسف صالحی ,
•مشاور سازه: محمد زمان
برگزار کننده:معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شیراز
تابستان ۱۳۹۹
.

هفت شهر عشق

زندگی از دیدگاه خرد جزئی میتواند به مثابه مسیری باشد که با بیشمار انتخاب لحظه با لحظه در حرکت است و هر تصمیم بر جایگاهمان تاثیر گذار است. از دیدگاه عرفا، فراموشی یا گم شدن در ظواهر دنیوی، گم شدن در این مسیر هاست. در پس این فراموشی نور وحدت الهی بر همه به یک اندازه در حال تابش است. ولی انسان های گم شده، چشمانشان را بسته اند و این نور را نمیبینند یا فقط در لحظه هایی از زندگی درک میکنند.
درد فراق درد فراموشی یا کشش عاشق به سوی معشوق است و این درد ادامه میابد تا جز به کل خویش بپیوندد و چشم بر نور باز کند.
هر کسی کو دور ماند از اصل خویش،
باز جوید روزگار وصل خویش.
هستند کسانی که مسیر عشق را انتخاب می کنند و در این مسیر آسان اما سخت قدم میگذارند. آسمان نورانی را میبینند و با آگاهی حضور نور در مسیر حرکت میکنند. نور همواره بر آنان میتابد اما سختی های عاشقی را تحمل می کنند که از آن به عنوان زهر شیرین یاد میکنند.
الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها
اما بر این باورند که هدف “معشوق” خودش در این راه کمک رسان است و مشکلات به دست او آسان میشود.
ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی بر کند
چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور
——-
پل زندگی باید از مسیر هایی تشکیل شده باشد. انتخاب با مخاطب است که مسیر عشق را انتخاب میکند که مسیر دشواریست اما آسمان آبی همواره بالای سرش خواهد بود. یا در مسیر های آسانتر ، در ظاهر جذاب تر گم میشود و آسمان را موقتا از دست میدهد! انتخاب های اوست که صعود و نزول او را تشکیل میدهد. برای سازمان دهی مسیر ها از هفت مرحله ی عشق در کتاب عطار استفاده کردیم تا خصوصیات مسیر ها با صعود افراد تغییر کند. وادی طلب، عشق ، معرفت، استغنا، توحید، حیرت و فنا مراحل ما را تشکیل میدهند تا به پوستی رویین میرسیم. پوسته رویین نماد بهشت است که برای نشان دادن آن از الگوی باغ های ایرانی استفاده شده و حضور آب و گیاهان به این مفهوم قدرت بخشیده.