پروژه های محوطه سازی

درباره ما

افتخارات

پروژه ها

دانشنامه

تماس

پروژه فرزانگان

فهرست محتوای پروژه دسترسی سریع پروژه پروژه فرزانگان پروژه های معماری معرفی پروژه موقعیت: ایران،تهران،جاده قدیم کرج کاربری: محوطه سازی دفتر معماری: استودیو معماری شماره چهار سرپرست طراحی: محمد یوسف صالحی، محمد صادق افشار طاهری، کسری شفیعی زاده تیم طراحی: آرش فقیهی،آذین ساوه درودی اجرا: هلدینگ فرزانگان مهندس ناظر: مهندس پوررمضانی تاریخ شروع و اتمام […]

سردر مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان

4 Architecture studioومسابقه سردر مجتمع فولاد , استودیو معماری شماره چهار , Architecture , معماری , competition, مسابقه

فهرست محتوای پروژه دسترسی سریع پروژه سردر مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان مسابقه معماری معرفی پروژه موقعیت: ایران، کرمان کاربری: سردر دفتر معماری: استودیو معماری شماره چهار سرپرست طراحی: حسین زین آغاجی، کسری شفیعی زاده، محمد یوسف صالحی، محمد صادق افشار طاهری، محمد ابراهیم تاجیک تیم طراحی: فرناز خیام، موژان فکری، رضامهجوری، میلاد مساوات، نگار صادقی، پگاه […]