بایگانی دسته ی مسابقات

Parkway Bridge Proposal Competition, مسابقه طراحی پارک وی

مسابقه طراحی پل پارک وی

مسابقه طراحی پل پارک وی

مسابقه معماری

معرفی پروژه


وضعیت: مسابقه معماری

طراحی و مدیریت پروژه: استودیو معماری شماره چهار

معمار: کسری شفیعی زاده. محمد یوسف صالحی. حسین زین آغاجی

آکافیتنس

سوال مسابقه طراحی Installation برای زیر پل پارک وی که در یک نقطه ی مهم شهر تهران قرار دارد بود. پل پارک وی یک پل بسیار پر رفت و آمد که محل تلاقی 3 شریان مهم شهری به یکدیگر است قرار دارد. تصمیم گرفتیم این installation را برای معرفی بهتر تهران قدیم و جدید و آینده اختصاص دهیم. برای تحقق این موضوع از دست آورد های خود در “مسابقه پیشنهادی برای بازیابی پیاده ها در شهر” استفاده و به تکمیل آن پرداختیم. ایده ای به نام “شهر فرنگ” را برای پیشبرد ایده ی اصلی به آن اضافه کردیم” شهر فرنگ نام دستگاهی بوده است که در زمانهای قدیم، در کوچه بازار با استفاده از نمایش تصاویری در آن به نقل داستانهای مختلفی می پرداختند.” ما با اندکی تغییر در شکل و کاربری آن آنرا باز تعریف نمودیم.فضای طراحی شده به گذر افراد واکنش نشان داده و با توجه با قد آنها تغییر شکل می دهد و داستانی از شهر برایشان نقل می کند. این داستان ها می توانند در مراسم ها و روزهای خاص سال تغییر کنند و انسان را از حال و هوای شلوغ شهر به دور کنند. بهانه ای شوند براش ماندن و خاطره ساختن.