بازسازی اداری

درباره ما

افتخارات

پروژه ها

دانشنامه

تماس

بازسازی اداری

تعیین اهداف بازسازی اداری

بازسازی اداری در میان انواع بازسازی‌ها یکی از پروژه‌های مهم و تعیین‌کننده مهندسان معمار، بازسازی اداری است. بسیاری از افراد دست‌کم پنج روز هفته و حداقل ۸ ساعت در روز در دفاتر کار و اداره‌ها مشغول به کار هستند. این یعنی افراد ساعات مهم روز را در محل کار خود می‌گذرانند. پیوستگی افراد با شغل […]