برندگان-پریتزکر-2021

درباره ما

افتخارات

پروژه ها

دانشنامه

تماس

لاکاتون و واسال: کارهای ساخته شده برندگان پریتزکر 2021 را بشناسید

آن لاکاتون  و  ژان  فیلیپ  واسال استودیوی معماری خود  Lacaton & Vassal را در سال 1987 ، سالها پس از تحصیل و همکاری در Workingcole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux ، تأسیس کردند.این دفتر تاسیس شده در پاریس جایزه معتبر 2021 پریتزکر امسال را دریافت می کند. کارهای ساخته شده آنها شواهد […]