تأثیر-رنگ-در-معماری

درباره ما

افتخارات

پروژه ها

دانشنامه

تماس

تأثیر رنگ در معماری چگونه است؟

همانطور که رنگ های یک نقاشی یا عکس انتزاعی می تواند حال و هوای خاصی ایجاد کند ، رنگ های یک ساختمان یا اتاق نیز می تواند بر احساس افراد استفاده کننده از آن تأثیر عمیقی بگذارد. از نظر فیزیولوژیکی ، مطالعه پس از مطالعه نشان داده است که نور آبی تولید ملاتونین را کند می کند […]