تفاوت-های-طراحی-داخلی-و-معماری

درباره ما

افتخارات

پروژه ها

دانشنامه

تماس

تفاوت های طراحی داخلی و معماری چیست؟

یک نیاز اساسی در معماری و طراحی داخلی این است که دریابیم نقش ها ، روش ها و انتظارات خدماتی آنها به طور مداوم در یک فرهنگ اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی متغیر در حال تحول است.   ریاضیدان انگلیسی G. H. Hardy بیش از 60 سال پیش نوشته است: “جهان” خیالی “بسیار زیباتر از […]