راه-حل-های-لاکاتون-و-واسال

درباره ما

افتخارات

پروژه ها

دانشنامه

تماس

شفافیت و مواد اولیه: تجزیه و تحلیل مختصر راه حل های لاکاتون و واسال

نوشته شده توسط ادواردو سوزا پائولو مندس دا روشا اغلب می گوید که عملکرد معماری چیزی بیش از “حمایت از غیرقابل پیش بینی بودن زندگی” نیست. فضاها زندگی روزمره ، جلسات ، چشم انداز ، هنر را تحمل می کنند. چیزی مانند یک قاب ، که اغلب به عنوان عنصر پشتیبانی کننده یک اثر هنری […]