طراحی ایرانی معاصر

درباره ما

افتخارات

پروژه ها

دانشنامه

تماس

سادگی در هندسه پیچیده طراحی ایرانی

سادگی در هندسه پیچیده طراحی ایرانی

غرافیای ایران عمدتا از یک فلات کویر مرکزی تشکیل شده است که توسط رشته کوه ها احاطه شده است. با توجه به اینکه این کشور بیشتر توسط خاک ، شن و سنگ پوشیده شده است ، طراحی ایرانی از عناصر آجری یا خشتی استفاده خارق العاده می کند. بیشتر ساختمانهایی که در شهرهای بزرگتر مانند […]