طراحی باشگاه ورزشی

درباره ما

افتخارات

پروژه ها

دانشنامه

تماس

طراحی باشگاه ورزشی

طراحی باشگاه ورزشی

در صورتی که باشگاه تهویه مناسبی نداشته یا اینکه به فضای کافی برای انجام فعالیت‌های ورزشی در آن در نظر گرفته نشده باشد، ما هرگز مجدداً برای انجام ورزش به آن باشگاه مراجعه نمی‌کنیم. طراحی باشگاه باید به‌گونه‌ای باشد که افراد در آن نهایت احساس آرامش و آسایش برای انجام فعالیت‌های ورزشی مختلف را داشته […]