طراحی مدرن

درباره ما

افتخارات

پروژه ها

دانشنامه

تماس

طراحی ساختمان مدرن مدارس جدید در استرالیا

طراحی ساختمان مدرن مدارس جدید در استرالیا

معماری مدرن استرالیا ریشه های متنوعی دارد. پروژه های معاصر این کشور که با طراحی هایی مانند طراحی ساختمان مدرن خانه اپرای معروف سیدنی احاطه شده اند ، ایده های زیبایی شناختی جدیدی را پذیرفته اند. با فراتر رفتن از ساخت و ساز پیس سنتی برای ایجاد فرمهای مفصلی ، طرحهای مدرن به عنوان ترکیبی […]