عملکرد و زیبایی شناسی

درباره ما

افتخارات

پروژه ها

دانشنامه

تماس

عملکرد و زیبایی شناسی: نمونه هایی از سیستم های سقف در طراحی داخلی

طراحی داخلی

سقف یک عنصر مهم در معماری و طراحی داخلی است ، ترکیبی از ویژگی های زیبایی و زیبایی از طریق مواد مختلف که باعث ایجاد لایه هایی از بافت و رنگ می شود ، کیفیت و راحتی را در فضاهای داخلی و همچنین سطح محافظ برای سایر سیستم های ساختمانی فراهم می کند. در سال […]