معماری-رسانه

درباره ما

افتخارات

پروژه ها

دانشنامه

تماس

معماری رسانه چگونه شهرهای ما را شکل می دهد – و زندگی ما را با آن همراه می کند؟

دوسالانه معماری رسانه ای 20 (MAB20) به عنوان یک رویداد آنلاین از 28 ژوئن تا 2 ژوئیه 2021 برگزار می شود. این نسخه تمرکز بر معماری رسانه را از منظر زیبایی به سمت بهبود جامعه تغییر می دهد. چگونه معماری رسانه می تواند به شهرهای بهتر ، تعامل مدنی و اکوسیستم های پایدار کمک کند؟ این […]