معماری ساختمان

درباره ما

افتخارات

پروژه ها

دانشنامه

تماس

کریمسون وریتاس : معماری ساختمان و تاریخچه آن در هاروارد

کریمسون وریتاس : معماری ساختمان و تاریخچه آن در هاروارد

هاروارد به عنوان قدیمی ترین موسسه آموزش عالی در ایالات متحده به عنوان یکی از شناخته شده ترین دانشگاه های جهان ظاهر شده است. این سازمان در ده دانشکده دانشگاهی و موسسه مطالعات پیشرفته رادکلیف سازمان یافته است و در ۲۰۰ هکتار و در مرکز هاروارد یارد در کمبریج گسترش یافته است. هاروارد در امتداد […]