معماری سنتی

درباره ما

افتخارات

پروژه ها

دانشنامه

تماس

تحول معاصر معماری سنتی چین

تحول معاصر معماری سنتی چین

۰۲ آوریل ۲۰۲۱ معمار ، طراح و آینده گرای آمریکایی ، باکمینستر فولر ، یک بار اصل Dymaxion را چنین تعریف کرد: “ساخت هر چه بیشتر با وزن ، زمان و نیرو ی کمتر در هر سطح از عملکرد.” اگر چه خانه Dymaxion رها شده بود ، اما  دیدگاه فولر راجع به آن با توجه به توانایی […]