ویلای پلور

درباره ما

افتخارات

پروژه ها

دانشنامه

تماس

نمونه هایی از طراحی ویلای ایرانی

طراحی ویلا

طراحی ویلا در دماوند ویلای دوقلوی مشاء / استودیو فضای خاص شرح متن ارائه شده توسط معماران. این پروژه در مشا ، ایران واقع شده است و در مورد طراحی ویلا در دماوند در یک سایت به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع است. و ۴۰٪ شیب. نکته مهم در ابتدای طراحی در مورد مکان یابی مناطق […]