پایداری در معماری

درباره ما

افتخارات

پروژه ها

دانشنامه

تماس

آسایش و پایداری در معماری: روندهای 2021

آسایش و پایداری در معماری: روندهای 2021

پس از تبادل نظر ، مهمترین مباحث را برای تجزیه و تحلیل عمیق توسط تیم ویراستار خود انتخاب کردیم ، و در نتیجه مجموعه ای از مقالات ترکیبی از روندهای شناسایی شده با وقایع غیر منتظره در سال ۲۰۲۰ بدست آمده و آنها را مستقیماً به طراحی معماری متصل می کند .   اکنون ، […]