بایگانی دسته ی دانشنامه معماری

عملکرد و زیبایی شناسی: نمونه هایی از سیستم های سقف در طراحی داخلی

طراحی فضای داخلی آپارتمان با آجر: 5 نمونه فضای گرم روستیک

طراحی داخلی

عملکرد و زیبایی شناسی: نمونه هایی از سیستم های سقف در طراحی داخلی

کریمسون وریتاس : معماری ساختمان و تاریخچه آن در هاروارد

کریمسون وریتاس : معماری ساختمان و تاریخچه آن در هاروارد

بازسازی داخلی : 3 پروژه بازسازی داخلی خانه ها در اسپانیا

بازسازی داخلی : 3 پروژه بازسازی داخلی خانه ها در اسپانیا

طراحی ویلای ییلاقی با الوار و سنگ در بولدر؛ نمونه های موردی

طراحی ویلای ییلاقی با الوار و سنگ در بولدر؛ نمونه های موردی

از طراحی ویلای خاص در دریای اژه تا طراحی ساختمان در نروژ: 12 پروژه ساخته نشده

از طراحی ویلای خاص در دریای اژه تا طراحی ساختمان در نروژ: 12 پروژه ساخته نشده

در طراحی نمای مدرن چگونه شیشه مناسب پروژه های خود را انتخاب کنیم؟

در طراحی نما چگونه شیشه مناسب پروژه های خود را انتخاب کنیم؟

سیستم های مرتبط با طراحی نمای مدرن در ساختمان

سیستم های مرتبط با طراحی نمای مدرن در ساختمان

طراحی ویلا

طراحی ویلا و استفاده از مبلمان برای خوانش بهتر بین فضای داخلی و خارجی

اهمیت طراحی نما

اهمیت طراحی نما : وقتی دیوارها به سخن می آیند و دروغ میگویند.

پشت بام های شهری

لایه جدیدی از فضای عمومی: پرونده فعال سازی پشت بام های شهری

معماری مانند آهنگ

« معماری مانند نوشتن آهنگ است »: در گفتگو با ریک جوی

تا انسان و چالش هایش وجود داشته باشد ، معماری نیز وجود خواهد داشت!

تا انسان و چالش هایش وجود داشته باشد ، معماری نیز وجود خواهد داشت!

معماری داخلی در آغوش آتش ، آب ، زمین و هوا ؛ بازگشت به ریشه های اولیه

راه حل های روشنایی در خانه و آسایش بصری در پروژه های مسکونی

معماری رسانه چگونه شهرهای ما را شکل می دهد – و زندگی ما را با آن همراه می کند؟

شفافیت و مواد اولیه: تجزیه و تحلیل مختصر راه حل های لاکاتون و واسال

لاکاتون و واسال: کارهای ساخته شده برندگان پریتزکر 2021 را بشناسید

طراحی داخلی چیست و چرا واقعا می تواند باعث شود شما احساس بهتری داشته باشید ؟

نگاهی انحصاری به اولین مدرسه چاپ 3 بعدی جهان

آیا شما اینجا زندگی می کنید؟ مطلوبیت زندگی در شهر ها.

چرا استفاده مجدد از ساختمان ها باید اولویت مهم بعدی باشد؟

چگونه خانه ساخته می شود و چگونه می توان برای آینده آن برنامه ریزی کرد؟